Ngày 22 tháng 02 năm 2016 Khai giảng lớp Phong Thủy và Tử vi

Khai giảng Lớp Phong Thủy và Tử vi

Năm mới 2016 (Bính Thân)

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

       ĐỒNG NHÂN

Thông báo các anh em học viên cũ 

Khai giảng Lớp Phong Thủy và Tử vi

Vào ngày 22 tháng 02 năm 2016

nhằm ngày 15 tháng giêng năm Bính Thân

vào Lúc 18g30' đến 21g30'