Tổng kết cuối năm Ất Mùi, 21 tháng chạp năm Ất Mùi (30 tháng 01 năm 2016)

Tổng kết cuối năm Ất Mùi vào lúc 18h 30' ngày 21 tháng chạp năm Ất Mùi

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒNG NHÂN

 

THÔNG BÁO

 

Tổng kết cuối năm Ất Mùi

Ngày 21 tháng chạp năm Ấ Mùi (30 tháng 01 năm 2016)

Vào lúc 18h 30'

Anh em cũ mới đến tham dự tổng kết cuối năm Ất Mùi, tại 36 nguyễn ngọc nhựt, Phường Tân Quý, Q Tân Phú, Tp HCM.