Khai giảng thường xuyên các lớp Dịch Lý từ lớp cơ bản đến lớp nâng cao.

Viện Quản Trị Kinh Doanh Đồng Nhân

Thường xuyên mở các lớp Dịch Lý từ lớp cơ bản đến Nâng cao.

Thời gian học: 18g30' đến 21g30'

Địa điểm học tại: 36 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú.

Tel: 0995844299 - 0989102878