Khai giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin vào ngày 10 tháng 02 năm 2017

Viện Quản Trị Kinh Doanh Đồng Nhân

 Thông báo

vào ngày 10 tháng 02 năm 2017

​tức nhăm ngày: 14 tháng giêng năm Đinh Dậu

Khai giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin

Thời gian học 3 tháng, Tuần 2 buổi

Từ 18g30 đến 21g - Tối thứ 2 thứ 6

Tại 36 Nguyễn ngọc nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp HCM.

Đt: 0989102878 - 0995844299