Thông báo đến toàn thể học viên Dịch Lý 2016

VIỆN ĐỒNG NHÂN Thông báo đến toàn thể anh em Dịch Lý cũ mới đều có quyền tham gia viết bài cảm nhận và ứng dụng Dịch Lý vào Kinh doanh - Cuộc sống, trong vòng 1 tuần phải nộp bài nên không cần phải

                                                               VIỆN ĐỒNG NHÂN


  Thông báo đến toàn thể anh em Dịch Lý cũ mới đều có quyền tham gia viết bài cảm nhận và ứng dụng Dịch Lý vào Kinh doanh - Cuộc sống, trong vòng 1  tuần phải nộp bài nên không cần phải thi, nộp bài viết theo địa chỉ email: tonyphu_vn@yahoo.com

Chú ý: Trễ nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

  Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 01 tháng 11 năm 2016

  Nhằm ngày mùng 02 tháng 10 năm Bính Thân

  Vào lúc: 9:05 AM

  Thầy Vân Thanh Đức Phú

         GIA NHÂN - ÍCH