Hội thảo "Kinh dịch Xưa và nay"

Thầy Vân Thanh tại buổi hội thảo " Dịch Lý ứng dụng trong kinh doanh và cuộc sống " tại 36 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường tân Quý, Quận Tân Phú.

 

Dịch học sĩ Vân Thanh_Đức Phú

 

Dịch Lý là một nền Triết Lý nhân sinh Cổ đại của người Phương Đông, nó đã đóng góp cho nhân loại rất nhiều về mặt Tinh thần lẫn cả Vật chất, Văn hóa - Xã hội - Tôn giáo - Chính trị - Kinh Tế, luôn cả trong lĩnh vực Y bao gồm: Y Đạo, Y Đức, Y Thuật v.v...

Dịch lý được chứng minh, chiêm nghiệm bằng những công thức khoa học tân kỳ, diệu dụng, nhằm thỏa mãn tối đa mọi thắc mắc cho nhu cầu cuộc sống của bạn về tiến đoán, tiên lượng, tiên liệu, tiên tri, tiên giác...

 

THỨ TỰ HỌC :

HÀNH TRÌNH 1 :   DỊCH LÝ NHẬP MÔN

§ -  Bộ môn TRIẾT DỊCH : (Lý thuyết căn bản)

   - Biến Hóa Lý Học Tổng Quát

Dịch lý được trình bày theo phương pháp triết học hiện đại, thích hợp với các Bạn có nhiều suy tư  về Triết Lý, Đạo Lý, Chân Lý, Khoa Học, Xã Hội, Nhân Sinh… Lý giải cặn kẽ để các bạn theo tinh thần Văn Minh Dịch Lý Việt Nam.

§ Bộ môn GIAO DỊCH  XÃ HỘI : Triết Lý Nhân Sinh

(Phép tổ chức thành công trên đường Đời - Đạo)

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của Trời  Đất vào xã hội Nhân Sinh giúp bạn thành công trong mọi tổ chức, điều hành, giao tế cá nhân hay đoàn thể hoặc bất cứ mục tiêu lý tưởng vĩ đại hay nhỏ nhặt nào mà hằng ngày bạn đang phải sống chết với nó.

Phải học qua 2 môn Triết Dịch và Dịch Lý Báo Tin rồi mới có thể Giao Dịch Xã Hội tối ưu.

HÀNH TRÌNH II : CHIÊM NGHIỆM LÝ DỊCH

§ - Bộ môn DỊCH LÝ BÁO TIN :

(Thực hành chứng minh trong mọi sinh hoạt đời thường)

Dịch lý được chứng minh, chiêm nghiệm bằng những công thức khoa học tân kỳ, diệu dụng, nhằm thỏa mãn tối đa mọi thắc mắc cho nhu cầu cuộc sống của bạn về tiên tri, tiên giác, tiên đoán, tiên lượng, tiên liệu.

Phải học qua môn Triết Dịch rồi mới học Dịch Lý Báo Tin, hoặc học cùng lúc hai môn.

 

§ Bộ môn DỊCH Y ĐẠO :

(Chứng minh nguyên lý biến hóa bệnh tật trong vũ trụ và con người)

Lý giải đầu mối của Y Lý là Dịch Lý và áp dụng Dịch trong Y. Giúp bạn yêu thích ngành Y sâu sắc hơn trong nghề nghiệp và có khả năng sáng tạo cho mình một Y đạo tuyệt vời, lý giải được mọi Y thuật, Y học, Y Lý Đông Tây xưa nay.

Phải học qua ba môn trên mới vào Dịch Y Đạo được, trung bình mỗi môn học trong ba tháng ( mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ) có thể co giãn thời gian tùy mỗi bạn.

HÀNH TRÌNH III : TRUYỀN BÁ DỊCH LÝ

Đặc biệt dành cho một vài bạn đã chứng đắc Dịch Lý qua đủ các môn học trên và nay có ý chí cao xa tự nguyện muốn truyền bá Dịch Lý Việt Nam, theo đúng chương trình giảng huấn thống nhất với tư cách là giảng viên, giảng sư Dịch Lý Việt Nam.

Thời gian học không nhất định, kỳ đến khi nào bạn có đủ khả năng tự lập giáo trình : viết bài, giảng bài, chấm bài, đối luận với học viên ở mọi trình độ.